Att bevara den tid som flyr

2020 firade föreningen Gamla Norrköping 90-års jubileum. Föreningen arbetar för att bevara minnen av staden, både i form av föremål, fotografier och publikationer, men också i form av berättelser om staden och dess invånare. Utställningen berättar om föreningens arbete och visar upp några av de många föremål med Norrköpingskoppling som finns i samlingarna.

Roll: Utställningsproducent, utställningen är producerad i samarbete med Fotograf Ristenstrand | Typ: Utställning | År: 2020| För: Föreningen Gamla Norrköping