Att visa det man inte kan se

Den interaktiva utställningen “Att visa det man inte kan se” är en hybrid mellan ett laboratorium och ett galleri. Utställningen är en introduktion till den vetenskapliga bilden och öppnar upp för diskussion kring bildens användning för att skapa förståelse för komplexa sammanhang. Besökarna kan undersöka hur visualisering kan användas för att göra det osynliga synligt inom fält som medicin, biologi, statistik och astronomi.

“Att visa det man inte kan se” var Visualiseringscenter C:s basutställning mellan 2010 och 2017.

Roll: Koordinator| Typ: Utställning | År: 2010 | För: Visualiseringscenter C | visualiseringscenter.se