Djuriskt

Den interaktiva utställningen “Djuriskt” visade vad vi har lärt oss om djuren med hjälp av visualisering. Med lekfulla installationer för små och stora barn öppnade den upp för diskussion om både teknikens möjligheter att förstå djurens värld och hur djur och deras sinnen inspirerat forskare och tekniker.

Roll: Projektledare| Typ: Utställning | År: 2010 | För: Visualiseringscenter C | visualiseringscenter.se