En varmare värld 2.0

En Varmare värld (2.0) använder immersiv gestaltning och visualiseringsteknik för att berätta om klimatförändringarna. Produktionen utgör en kunskapsgrund för att kunna diskutera framtidens klimat, hur vi behöver anpassa oss till ett förändrat klimat men också hur vi kan undvika de allra värsta effekterna genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Filmen en Varmare värld 2.0 är producerad för domteater men är även tillgänglig i andra format för skolor och andra lärandemiljöer.

Roll: Projektledare, manusförfattare | Typ: Fulldomefilm | År: 2020| För: SMHI | smhi.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.