Geek Girl Meetup

Geek Girl Meetup är en global unconference rörelse av och för kvinnor som jobbar med och är intresserade av programmering, design och startups. 2013 startade vi upp Geek Girl Meetup East Sweden i Östergötland och arrangerade GGM-event.

Projektledning
geekgirlmeetup.com