KidsInDaSpace

“KIDS” låter barns egna berättelser och kreativitet bli grunden för ett spännande rymdäventyr. Barnen blir medskapare och får möjlighet att göra eget innehåll till en 3D-visning.

Roll: Projektledare| Typ: Live | År: 2007-2014 | För: Visualiseringscenter C | visualiseringscenter.se