Making Magic 3D

Making Magic 3D poster

“Making Magic 3D” är en berättelse om hur digitala specialeffekter skapas till film och datorspel. Den tar avstamp i visualiseringsforskningen för att visa kopplingen mellan de naturlagar som styr den verkliga världen och realistiska specialeffekter i filmproduktioner – från ekvationer till explosioner. “Making Magic” är den första produktionen inom WISDOME-projektet och produceras med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Roll: Manusförfattare | Typ: Fulldomefilm | År: 2018-2020 | För: Visualiseringscenter C | Making Magic 3D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.