Nano

I utställningen NANO, som visades på Visualiseringscenter C, mellan 27/10 2012 – 28/4 2013, gör vi en resa till mest avlägsna delar av mikrokosmos. Avancerade mikroskopimetoder och visualisering gör att vi idag bättre kan förstå livets molekyler och skapa nya mediciner och material i nanostorlek. Nanoteknik handlar om att studera, manipulera och bygga ihop material i storleksordningen 1–100 nm. I utställningen får man ta del av aktuella forskningsrön och möta några av de människor som på olika sätt arbetar med nanoteknik och lära sig mer om nanoteknikens många möjligheter och risker.

Flera av koncepten i utställningen Nano bygger på resultat från och en nära dialog med forskningsprojektet NanoForm. Projektet, som har drivits av Professor Cheryl Akner-Koler från Campus Grythyttan, Restaurang och hotellhögskolan och Örebro Universitet, har syftat till att utveckla och stärka konstnärlig forskningsmetodik med målet att undersöka sambanden mellan nanostrukturer och haptik/känselsinnet. Mer information om projektet finns på http://www.nanoform.se.

Roll: Koordinator | Typ: Utställning | År: 2012| För: Visualiseringscenter C | visualiseringscenter.se