New Media Meeting

New Media Meeting var en festival som årligen samlade runt 50 internationella artister, hackers, DJs, VJs, forskare och aktivister i Norrköping. New Media Meeting var en helg av workshops, konserter, utställningar och föreläsningar med fokus på ny elektronisk konst och kultur.

Roll: Projektledare | Typ: Evenemang | År: 2006-2011 | För: Resistans | nmm.se