Urban vision

Utställningen och mötesplatsen “Urban Vision” berättade om Norrköpings historia, nutid och framtid. Besökarna hade själva möjlighet att bidra med tankar och idéer om sin stad samtidigt som utställningsytan fungerade som en arena för samråd och presentationer.

Roll: Utställningsproducent samt grafisk form| Typ: Utställning| År: 2016 | För: Visualiseringscenter C | visualiseringscenter.se