Urban vision

Utställningen och mötesplatsen “Urban Vision” berättade om Norrköpings historia, nutid och framtid. Besökarna hade själva möjlighet att bidra med tankar och idéer om sin stad samtidigt som utställningsytan fungerade som en arena för samråd och presentationer.

I utställningen fanns bland annat möjlighet att utforska en digital 3D-karta av Norrköping där nya projekt presenterades. Samtidigt fanns möjlighet att utforska hur klimatförändringarna kan komma att förändra stadsbilden.

Utställningsproduktion, grafisk form och text.

För: Visualiseringscenter C