Urban Water Vision

“Urban Water Vision” sammanfattar globala och lokala effekter av de pågående klimatförändringarna med fokus på regn och skyfall. Domfilmen riktar sig framför allt till beslutsfattare och öppnar upp för diskussion om klimatanpassning på nationell och lokal nivå.

Roll: Projektledare & manusförfattare| Typ: Fulldome film | År: 2011 | För: SMHI