Under Ytan

“Under ytan” är en undervattensexpedition ner i Östersjöns djup där det bland annat döljer sig vrak, minor och miljögifter. Med hjälp av nya bottenmätningar kan vi nu få mer information om vårt innanhav än någonsin tidigare. Domfilmen visas på Visualiseringscenter C.

Projektledning

För: Sjöfartsverket