Lets have another war

Utställningens titel “Lets have another war” är hämtat från ett citat av den israeliska konstnären David Reeb. De fångar något som ofta glöms bort: att varje krig föds ur ett tidigare krig och kommer att ge upphov till ytterligare ett krig. I Sverige lever vi i en vardag lång borta från krig samtidigt som tillgången på information innebär att vi samtidigt lever i skuggan av de krig som pågår i världen runtomkring oss. Vi har mentalt vant oss vid tanken på “nästa krig”.

Deltagande konstnärer: Dror Feiler, Karen Land Hansen (DK), Kalle Brolin, Martin Etherton Friberg och Mats Nordahl, Gunilla Sköld Feiler, Stefan Teleman, Mariadele Arcuri, Dan Brännwall and Maria Heimer Åkerlund.

Roll: Co-curator och grafisk form| År: 2008 | För: Museet för Glömska | museetforglomska.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.